MIRROR

กระจก

ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ กระจกสามารถยกระดับชิ้นงานให้มีความสวยงามและมีความพิเศษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกระจก ประตูกระจก หรือตู้กระจก เรามั่นใจว่ากระจกจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราแนะนำสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าของเรา และแน่นอนว่าตัวเลือกที่เราแนะนำจะมีทั้งสีและรูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะกับความต้องการของคุณ