Steel Finishing scaled

สีเหล็ก

เฟอร์นิเจอร์เหล็กของเราทั้งหมดมาพร้อมกับการบริการอบสีฝุ่นหรือเรียกอีกอย่างว่าการทำ Powder-Coating การอบสีฝุ่นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งการใช้งานการป้องกันและความสวยงามซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์มีความทนทานและทนต่อรอยขีดข่วนหรือรอยการใช้งานทั่วไปนอกจากนี้เรายังมีสีเคลือบเป็นตัวเลือกให้คุณอีกด้วย คุณสามารถดูสีเคลือบของเราได้ที่คลังรูปภาพของเราด้านล่าง